În triunghiul ABC se cunosc AB

În triunghiul ABC se cunosc AB =10 cm, AC=10√3 cm şi a
Calculați lungimea laturii BC

Pentru a calcula lungimea laturii BC a triunghiului ABC,
putem folosi teorema lui Pitagora.

Potrivit teoremei lui Pitagora, într-un triunghi dreptunghic,
pătratul lungimii ipotenuzei este egal cu suma pătratelor lungimilor
celor două catete. În acest caz, ipotenuza este latura AB,
iar catetele sunt laturile AC și BC.

În triunghiul ABC se cunosc AB

În triunghiul ABC se cunosc AB …

Deci avem: AB^2 = AC^2 + BC^2

Înlocuind valorile cunoscute, avem: (
10 cm)^2 = (10√3 cm)^2 + BC^2 100 cm^2 = 300 cm^2 + BC^2

Rearanjând ecuația, obținem:
BC^2 = 100 cm^2 – 300 cm^2 BC^2 = -200 cm^2

Deoarece avem un rezultat negativ, înseamnă că triunghiul ABC
nu există într-o formă plană. În aceste condiții, nu este posibil
să calculăm lungimea laturii BC utilizând valorile date.

În triunghiul ABC se cunosc AB ... continuare

Leave a Reply